LIAPOR, Vaš prirodni građevinski materijal od gline

22.05.2017. | Novi proizvodi

Uradili smo probu za lagani beton sa liaporom (ekspandirane, keramičke glinene kuglice): kocka dimenzija 15x15x15

 

Odlike liapora: –     toplotni i zvučni izolator;

  • nezapaljiv – razred A1;
  • otporan na mraz;
  • otporan na kiseline i bazna jedinjenja;
  • regulator vlage;

Nakon 7 dana dobijeni su sledeći rezultati:

Težina 8-og dana: 1.234 kg/m3

Očekivana težina 28-og dana: 1.150 kg/m3

Pritisna čvrstoća 8-og dana MPa (N/mm2): 13,37 N/mm2

Modul elastičnosti GPa (kN/mm2): 4,80

Koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK): 0,20

 

Kako probna liapor kocka na osnovu zadatih parametara izgleda pogledajte na priloženim slikama.

 

Ukoliko imate potrebu za izradom laganih, termo betona sa liaporom, košuljica, vezivnih i nevezivnih ispina, recepturama po zadatim parametrima, savetovanje ili pomoć u izvođenju… Obratite nam se…

Pogledajte i našu web stranu: www.liapor.rs gdu su naši kontakt podaci.          

 

Liapor kocka Untitled1