Karakteristike Liapor proizvoda

Zbog svoje zatvorene strukture pora Liapor glinene kuglice imaju visokovredna građevinska i fizička svojstva. One značajno umanjuju gubitke toplote, istovremeno akumuliraju toplotu i odlični su zvučni izolator. Zbog sposobnosti difuzije vodene pare Liapor kuglice od ekspandirane gline deluju kao regulator vlage i tako stvaraju prijatnu klimu u prostoriji.

Kao potpuno nezapaljiv građevinski materijal, ove kuglice su svrstane u najvišu klasu zapaljivosti A1. Osim što ne gore, one su otporne i na smrzavanje. Zbog tretiranja u proizvodnji tehnološki visokim temperaturama ostatak vlage je vrlo mali te je Liapor proizvode moguće ugrađivati i na otvorenom pri vrlo niskim temperaturama, onima koje su daleko niže od 0°C.

Liapor kuglice su lagan građevinski materijal koji je otporan na kiseline i baze, kao i na pritisak.

Zbog svojih karakteristika Liapor proizvodi su idealni za:

Liapor

Liapor proizvodi od ekspandirane gline su predviđeni za upotrebu u laganim betonima, malterima i malterima za ubrizgavanje. Proizvode se u različitim granulacijama:

 • Liapor 1-4
 • Liapor 1-8
 • Liapor 4-8
 • Liapor 4-16
 • Liapor 8-16
 • Liapor 0-2 KK
 • Liapor 2-4 KK

Standardni malter sadrži agregate kao što je prirodni pesak ili drobljeni krečnjak. Rezultat svega toga je težak i gust malter koji karakteriše to što je loš toplotni izolator. Nasuprot tome, lagani malter u koji se stavljaju Liapor kuglice karakteriše to što je dobar toplotni izolator. U poređenju sa standardnim malterom, toplotna izolacija celog zida poboljšava se i do 30%.

U suvoj gradnji za nevezivne krovne i podne ispune koristi se Liapor Fit NW 1-4.

Liapor Fit svaku neravninu na nosivoj podnoj površini može trajno izravnati. Cevi i instalacioni vodovi koji se polažu na nosivom podu ostaju nevidljivi u izravnavajućem sloju. Preko izravnatog sloja se mogu polagati sve uobičajne vrste suvog estrihta i drugih podnih ploča.

Za ispune u zemljištu koristi se Liapor Ground NW 1-16.

Liapor se može koristiti u geotehnici kao lagana ispuna u slučajevima kada je potrebno da se obezbedi stabilnost, na mestima gde su velika opterećenja, kao i tamo gde je potrebno odvodnjavanje. Liapor Ground ispune su više nego duplo lakše od uobičajnih geotehničkih ispuna. Zato je Liapor pouzdano geotehničko rešenje.

Liadrain

Liadrain proizvodi su lomljene granule ekspandirane gline čije su pore zbog postupka lomljenja otvorene. Primenjuju se kao dopuna zemlji ili supstratu, kao i u podizanju intenzivnih i ekstenzivnih formi zelenih krovova.

Liadrain, kao hemijski neutralan i otporan na hidrolizu i mikroorganizme, pomaže u obnavljanju delova biljaka, podstiče njihov rast i povećava prozračnost zemlje. Njegove otvorene pore omogućavaju veliku absorbcionu moć, čak 76% sopstvene težine zrna. Zato on, tokom sušnog perioda, ravnomerno odaje skladištenu vlagu.

Veličina granula:

 • 1-8 mm


Preuzmite katalog

Liaflor

Liaflor proizvodi su cele (nelomljene) granule idealne za drenažu na zelenim krovovima gde stvaraju optimalan vodno-vazdušni režim i kao pokrivni sloj za sprečavanje odavanja vlage.

Liaflor je visoko-kvalitetan prirodni proizvod. Struktura pora Liaflora garantuje biljki optimalno snabdevanje vodom kao i odgovarajuću areaciju. Na ovaj način Liaflor podržava bujni rast biljaka. Prilikom pečenja gline stvaraju se fine pore vazduha unutar Liaflor granulata, što ga čini lakšim od lave, šljunka i sličnih materijala, kao i lakim za rukovanje. Stoga se može mešati sa svim komponentama za pravljenje humusnih supstrata.

Veličine granula:

 • 1-4 mm
 • 4-8 mm
 • 8-16 mm

Preuzmite katalog

Liaperl

Liaperl proizvod predstavlja granulacije 4-8mm koje se koriste prilikom prečišćavanja otpadnih voda, prevashodno u cilju smanjenja koncentracije azota i fosfora.

Liapor zimski posip

Liapor zimski posip je proizvod koji čine lomljena zrna granulacije 1-4mm čija je osnovna namena sprečavanje smrzavanja i stvaranja leda na putnim i pešačkim pravcima. Koristi se u komunalnoj delatnosti i efikasan je do temperature od -11 C°. U sebi ne sadrži soli i na taj način ne oštećuje površinu na koju se nanosi. Pakovanje od 50l je dovoljno za površinu od 1000 m2.

Liapor Mix

Liapor mix je proizvod jednostavan za korišćenje. Mešanjem u bilo kojoj konvencionalnoj mešalici dobija se idealan lagani beton. Dužina mešanja je 2-3 minuta. Pakuje se u vreće od 50 litara i za tu količinu je dovoljno 3 litra vode. Tako dobijeni lagani beton je gustine 500 kg/m3.