Sajam građevine – prezentacija Liapor proizvoda

23.04.2015. | Opšte teme

Štand Liapora Srbije je na ovogodišnjem Sajmu građevine imao zapaženu posećenost i veliko interesovanje za postojeću paletu proizvoda. Izlagači su pokazali primenu Liapor proizvoda u izgradnji termo blokova, mini protivzvučnih ograda i dekorativnog kamena.
Takođe, posetiocima su demonstrirani još neki  načini upotrebe kuglica u građevini i geotehnici, kao i recepture njihovog mešanja sa građevinskim materijalima.

Svest o zelenim krovovima i hortikulturi je preovladavala tokom dana Sajma, te su tako načini korišćenja Liaflora i Liadraina sa humusnim supstratom bili predmet Vašeg interesovanja.

Hvala Vam svima što ste nas posetili i pomogli nam u izgradnji lepše i bolje budućnosti. Liapor –  Za dobre ideje!

6b1768c972ee4014682c9cf6c5f6e5f06d2573c3a53b5965894c6896f0fa2d54 6a985a76d1ea30a957e67821ebd3fedd058c6328574fbcd7e02e37c42a360c14 Liapor proizvodi 6a3ede8318aa1aa99ff28ebd1411eb9bc07f9e4fd17de7db8ce20e4066a1fe01