Ugradnja lakoagregatnog termostabilnog betona

22.10.2019. | Opšte teme

Za potrebe fabrike VIBAC BALCANI d.o.o., po našoj recepturi i rešenju, isporučen je Liapor NW 1-4mm RK (celo zrno), da bi se ugradio lakoagregatni termostabilni beton (tražena temperatura je 170°C). Pogledajte naš video zapis.

 

rad sa liaporom     

liapor granulacija